Siparis Telefon:


0 216 671 98 99 / 0530 498 56 56

ALIŞVERİŞ SEPETİ
0 ürün var.
 
BANKA MUHASEBESİ

 

Banka Bilançosu

 

BANKA BİLANÇOSU

Bildiğiniz gibi, bu finansal tablolar içerisinde en önemli ikisi bilanço ve gelir tablosudur.

Bir bankanın nasıl çalıştığını anlamanın en iyi yolu bankanın varlıkları ile yükümlülüklerini özetleyen bilançosunu incelemektir. Muhasebe derslerinizden hatırlayacağınız gibi, çift taraflı kayıt sisteminin bir gereği olarak, bilanço bilinen bir temel özdeşliğe dayanır:

Yukarıdaki temel özdeşlik bir diğer açıdan değerlendirildiğinde, bilançonun pasifi bu işletme için fon kaynaklarını (yani, bu işletmenin hangi kaynaklardan fon elde ettiğini) gösterirken, bilançonun aktifi, çeşitli kaynaklardan toplanan fonların nasıl kullanıldığını ifade eder. Fon kaynakları temelde iki grupta toplanmaktadır: Öz kaynaklar ve yabancı kaynaklar. Bir banka, para ticareti yapan bir kurum olarak, öz kaynaklarını değil, yabancı kaynakları temel fon kaynağı olarak kullanan bir kuruluştur. Bu bağlamda bankalar mevduat satarak (ihraç ederek) ve borçlanarak fon toplarlar. Toplanan bu fonlar varlık elde edilerek kullanılır. Toplanan fonlarla elde edilen varlıklar arasında en önemlileri krediler ve menkul kıymetlerdir. Bankalar, söz konusu kaynakların maliyetine oranla varlıklar aracılığı ile daha fazla gelir yaratarak kâr elde ederler. Dilerseniz, örnek bir banka bilançosundan hareketle açıklamalarımızı daha detaylandıralım. Tablo 11. 1, 2003 yılı sonu itibarı ile Türk bankacılık sistemine ait toplulaştırılmış özet bilançoyu göstermektedir. Şimdi bu bilançodaki aktif ve pasif kalemleri kısaca inceleyelim.

banka bilançosu , banka bilançoları , banka bilanço analizi 


Facebook'ta Payla