Siparis Telefon:


0 216 671 98 99 / 0530 498 56 56

ALIŞVERİŞ SEPETİ
0 ürün var.
 
BANKA MUHASEBESİ

 

Banka Muhasebesi Örnekleri

 

BANKA MUHASEBESİ ÖRNEKLERİ

 

1.Tek düzen hesap planını ana gruplar (tek hane), 0-9) itibariyle yazınız. Bilançoya ve gelir tablosuna yerleştiriniz.

 

2.Selim İleri Halk Bankası Beypazarı Şubesinde 09.03.2000 tarihinde 100.000.000.-tl tutarında bir ay vadeli tasarruf mevduatı hesabı açtırmıştır. Hesap numarası 350642 dir.

a.Muhasebe kaydını yapınız.

b.31.03.2000 ve 01.04.2000 tarihlerindeki muhasebe kayıtlarını yapınız.

c.10.04.2000 tarihinde Seli İleri 350642 nolu hesaba faiz tutarı bürüt olarak yatırılmış yine aynı gün verg, ve fon Seli İleri’nin 350642 nolu hesabından mahsuben çekilmiştir. Muhasebe kayıtlarını yapınız. (10 puan),

d.11.04.2000’de Seli İleri 350642 nou hesabındaki tüm parayı nakden çekmiştir.

Muhasebe kaydını yapınız. (10 puan),

Gün Sayısı:31

Faiz oranı:%30

 

3.Sacit Karlı 20.03.2000 tarihinde T.C. Ziraat Bankası Beypazarı Şubesinde 40.000.000.-tl tutarında vadesiz tasarruf mevduatı hesabı açtırıyor. Sacit Karlı’nın hesap numarası 2800206’dır.

a.Muhasebe kaydını yapınız.

25.03.2000’de Sacit Karlı T.C. Ziraat Bankası Beypazarı Şubesine talimat vererek, T.C. Ziraat Bankası Erzurum Şubesinde 350804 numaralı vadesiz tasarruf mevduatı hesabı sahibi Kamil Karlı lehine 25.000.000.-tl havale gönderilmesini havale tutarı ile masraf ve komisyon bedelinin 280206 nolu hesabından alınmasını istiyor.

b.T.C. Ziraat Bankası Beypazarı Şubesindeki muhasebe kaydını,

c. T.C. Ziraat Bankası Erzurum Şubesinin muhasebe kaydını,

d. T.C. Ziraat Bankası Beypazarı Şubesindeki masraf ve komisyonun muhasebe kaydını yapınız. (havale komisyonu olarak 2.000.000.-tl alınmıştır)

 

4.15.03.2000 tarihinde Zeki Atak İş Bankası Beypazarı Şubesine $100.- satmıştır. İş bankasının 15.03.2000 ekran kuru efektif alış 580.000.-, uygulanan kur 581.000.- dir. Muhasebe kaydını yapınız.

 

5.Şekerbank Beypazarı Şubesinde 120.000.000.- tl vadesiz tasarruf mevduatı bulunan Bil Bilgi İşlem A.Ş.’nin 400513 nolu hesabına Ankara 15. İcra Dairesinden 04.03.2000 tarihinde alınan birinci haciz ihbarnamesi gereği hesabın 80.000.000.-tl’lik kısmına haciz konulmuş. 16.03.2000 tarihinde 15. İcra Dairesinin yetkili kıldığı Mehmet Cantürk’e nakden ödeme yapılmıştır. Muhasebe kayıtlarını yapınız.

 

Banka muhasebesi örnekleri , banka muhasebesi yevmiye kayıtları , banka muhasebesi örnek yevmiye kayıtları 


Facebook'ta Payla